Säkra cykelhjälmar

Ända sedan 70-talet har cykelhjälmen varit en naturlig del av cyklistens utrustning, på samma sätt som traditionellt svarta eller färgglada cykelkläder. Under 80-talet började forskningsrapporter publiceras som gav stöd åt teorin att en cyklist som bär cykelhjälm inte löper lika stor risk att drabbas av skallskada vid en eventuell krasch. Sedan dess har man i många länder runt om i världen förespråkat att cyklister bör bära hjälm.

Cykelhjälmens uppgift är att skydda skallen genom att minska den kraft som uppstår då skallen stöter i exempelvis marken vid en olycka. Hjälmen fungerar således som en stötdämpare, som är tänkt att skydda mot skallskada.

Olika typer av skallskador

De skallskador som kan uppstå vid en krasch kan delas in i två olika grupper: direkta skador och rotationsskador. En direkt skada inträffar på grund av den linjära kraft som inträffar då skallen träffas av ett annat föremål, vilket ofta leder till skärsår, rivsår och hjärnskakning. De direkta skadorna kan vara väldigt smärtfulla, men har oftast ingen särskilt långsiktig effekt.

Rotationsskador å sin sida behöver inte nödvändigtvis innebära att ett föremål får direktkontakt med huvudet, utan är snarare resultatet av att hjärnan rör sig inuti skallen till följd av rotationskraften. Detta leder till en diffus axonal skada (DAI) och en blödning under skallbenet. Rotationsskador är den vanligaste anledningen till dödsfall och hjärnskador på grund av trafikolyckor.

Cykelhjälmen kan minska risken för skallskador genom att minska och fördela de krafter som leder till direkta skador. Tidigare har dock inte hjälmarna varit utformade för att kunna motverka rotationsskador, men på senare år har en ny teknik vid namn MIPS (Multi-directional Impact Protection System) tagits fram för att minska rotationskraften vid olyckor.

Forskning på cykelhjälmar

Forskning som har gjorts på området har visat att cykelhjälmar utan MIPS inte skyddar mot rotationsskador, och vissa forskare har till och med hävdat att vanliga cykelhjälmar kan göra att vissa skador förvärras genom att omvandla den direkta kraften till rotationskraft. Denna typ av skada utgör normalt sett endast en liten andel av det totala antalet skador som drabbar cyklister, men den riskerar ändå att utgöra en stor andel av de skador som leder till långsiktiga konsekvenser. Därför kan vissa typer av cykelhjälmar faktiskt vara farliga att använda vid en krasch.

Skydda skallen med en säker cykelhjälm

Cykelhjälmen bör utgöra en del av varje cyklists utrustning och vara en lika självklar del av denna som dina cykelkläder. Cirka 500 svenska cyklister skadar sig varje år allvarligt i trafiken. Om du råkar bli en av dessa kan du med hjälp av cykelhjälmen skydda den känsligaste delen på hela kroppen: huvudet. Skallskador orsakar de flesta dödsfallen och långsiktiga skadorna av de skador som kan inträffa vid cykelolyckor.

I en kanadensisk studie där man undersökte 129 dödsfall med cyklister som inträffade mellan 2006 och 2009, fann forskarna att risken för allvarlig skallskada ökar om man inte bär hjälm. I en annan studie drogs slutsatsen att hjälmar minskar risken för skall- och hjärnskador med mellan 63 och 88 procent för cyklister av alla åldrar.

Att färdas i trafiken medför flera potentiella risker. Ofta inträffar olyckor på grund av att föraren inte ser cyklisten. Genom att bära en cykelhjälm med reflexband kan du göra dig mer synlig för förare, särskilt under dygnets mörkare timmar. Du kan också välja en ljust färgad hjälm för att säkerställa att du syns bättre även i dagsljus.

Cykelhjälmen kan dessutom skydda mot vädrets makter såsom solljus, regn och hagel. Även om vädret är klart när du ger dig ut på cykelturen kan det förändras under färden. Det finns också särskilda hjälmar som kan hålla dig varm när du cyklar i kallare klimat.